Av Stuart Quint

”Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” [1]

Den kommande stora återställningen kommer att skilja vetet från agnarna, den sanna Kristna från den avfällige.

Detta framgår av Påven Franciskus, som så lätt förnekar Guds ord och förkastar Hans befallningar. Tänk på några nya exempel (och mer kommer):

 • Ekonomi [2]
 • Ekumeniken [3]
 • Klimatförändringar [4]
 • Homosexuella civila fackföreningar [5]

De som har observerat Franciskus sedan hans upphöjelse till Påve 2013 borde inte bli förvånade.

Den verkliga frågan är inte ”Hur kunde Påven Franciskus förråda Biblisk moral?” (Varken han eller hans kyrka är Kristna, och de respekterar inte Guds ord som suveräna och exklusiva.)

Frågan borde snarare vara: ”Vad kan Påven Franciskus ha för motiv?”

Påven Franciskus älskar att “satsa på den vinnande hästen”. [6] Och den vinnande hästen bor i Davos, Schweiz.

Den hästen är World Economic Forum och deras globalistiska vänner. Deras dagordning är ”Great Reset/Den Stora Återställningen”.

Dr. Klaus Schwab, grundare och chef för World Economic Forum, har skrivit böcker år före Covid-pandemin om den stora återställningen. Här är hans enkla introduktion till vad Great Reset/Den Stora Återställningen innebär:

”Det är uppenbart att vi är mitt i den allvarligaste krisen som världen har genomgått sedan andra världskriget. För 75 år sedan samlades länder och människor för att forma den globala ordningen efter kriget, som förebådade årtionden av fred, ökade det globala samarbetet, och välstånd för hundratals miljoner människor runt om i världen. Covid krisen har visat oss att våra gamla system inte passar längre för det 21:a århundradet. Det har avslöjat den grundläggande bristen på social sammanhållning, rättvisa, inkludering och jämlikhet.

Nu är det historiska ögonblicket, tiden, inte bara för att bekämpa viruset utan för att forma systemet för behovet av tiden efter Corona. Vi har ett val. Förblir vi passiva, vilket skulle leda till att många av de händelser vi ser idag förstärks: polarisering, nationalism, rasism och i slutändan ökad social oro och konflikter?

Vi kan bygga ett nytt socialt kontrakt …

Kort sagt, vi behöver en stor återställning! Vi måste mobilisera alla beståndsdelar i vårt globala samhälle för att arbeta tillsammans. Vi får inte missa detta unika tillfälle.” [i]

Om de globala planerna för den stora återställningen genomförs kommer Bibeltroende att lida för det. Kristna kommer att behöva uthållighet för att klara denna repressiva agenda i 21:a århundradet.

Vem driver den stora återställningen?

World Economic Forum (”WEF”) är dagens uttryck för eliten som konspirerar för att ge din familj ”paradiset på jorden”.

Deras vida omfattning med global räckvidd visas i en ny video, där grundaren Dr. Klaus Schwab flankeras av chefer för Internationella valutafonden (”IMF”), Storbritanniens kungligheter och företagsledare för Mastercard, British Petroleum och Microsoft. [7] Den Romersk-Katolska Kyrkan leder WEF:s ekumeniska flygel i paneldiskussioner och artiklar på hemsidan som förespråkar den stora återställningen. [8] Politiker och oligarker som George Soros och Bill Gates tillsammans med Vatikanen, WEF och FN samlas för den årliga vinterkonferensen i Davos.

Uppkomsten (eller provokationen?) av Covid-krisen har gett WEF ytterligare möjlighet att skrämma världens nationer att underkasta sig den stora återställningen:

”I skrivande stund (juni 2020) fortsätter pandemin att förvärras globalt. Många av oss funderar på när saker kommer att återgå till det normala. Det korta svaret är: aldrig.” [9]

”Radikala förändringar med sådan konsekvens har gjort att vissa experter har hänvisat till en era ”före coronavirus” (BC) och ”efter coronavirus” (AC). Vi kommer att fortsätta att bli förvånade över både snabbheten och den oväntade karaktären hos dessa förändringar … På så sätt kommer de att forma en ”ny normalitet” som är radikalt annorlunda än den vi successivt kommer att lämna bakom oss. Många av våra övertygelser och antaganden om hur världen kan eller bör se ut kommer att krossas i processen.” [10]

COVID är en mörk förhandsvisning av den stora återställningen

Den stora återställningen är baserad på progressivism (befrämja sociala reformer) under teknokratins styre.

Progressivism förutsätter människans växande kunskap och förmåga att göra världen till en bättre plats. [11] Ju mer tekniska framsteg, desto större mänsklig lycka, välstånd och fullgörande av vårt öde, sägs det.

Världen före översvämningen i Första Mosebok 6 motbevisar påståenden om progressivism. Tekniska framsteg [12] hjälpte världen att bli mer korrupt och våldsam: ”Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld.” [13]

Teknokrati (Technocracy) kommer från de grekiska rötterna ”techno” som betyder ”konst, hantverk, skicklighet” [14] och ”-cracy” som betyder ”styra eller regeras av”. [15] Därför utgör teknokrati ett styre som inte är valt av befolkningen eller dikterad av de mäktigaste. Det förutsätter snarare att tekniska specialister inom områden som vetenskap, ekonomi, administration och andra områden är bäst lämpade för att fatta slutgiltiga beslut för befolkningar, vare sig det är en nation eller en grupp av nationer.

Covid-pandemin ger en mörk förhandsvisning av teknokratin. Självutnämnda, icke utvalda vetenskapliga ”experter” inför sin vision om ”konsensus” av samhället. De förtrycker andra experter som erbjuder motstridiga bevis mot deras ”skildring av läget”. Regeringar och företag underkastar sig dessa experter.

Följaktligen har teknokraterna drivit många nationer i Asien, Australien och Europa att införa nedstängningar (lockdowns) på deras befolkning, både friska och utsatta. Styrande tjänstemän uppskattar teknokratin även om deras beslut bryter mot konstitutionella medborgerliga rättigheter och förstör människors försörjning.

Jesuitutbildade guvernören Newsom [16] i Kalifornien använder ”vetenskap” som förevändning för att förbjuda gudstjänster i Kyrkor, hembibelstudier och sång. [17] (Ändå tillåter han ”fredliga protester” av upprorsmakare. [18]) Han upphöjer teknokratisk ”vetenskap” som högsta lag – även om det är en uppenbar kränkning av den första ändringen av den federala konstitutionen.

Medlemmar av rikedomsoligarkin kan också vara en del av teknokratin. Tänk till exempel på Bill Gates, en av världens rikaste oligarker. Han är också en ledande förespråkare för den teknokratiska konsensusberättelsen om Covid, som fängslar öronen hos många globala härskare.

Den omfattande räckvidden av den stora återställningen

WEF driver den stora återställningen som det stora svaret på de problem som Covid förvärrar. [19] De hävdar att problemen i vår värld härrör från en föråldrad politisk-ekonomisk infrastruktur som kallas nyliberalism. [20]

Den Stora Återställningen föreslår att avhjälpa dessa orättvisor med sin version av en ny världsordning.

Här är några områden som Den Stora Återställningen tänker omstrukturera i vår värld:

 • Hållbar utveckling” kommer att främja Påven Franciskus asketism och prioritera ”Moder Naturs” energibehov och ”det allmänna bästa” på bekostnad av människans blomstring. Vår tidigare artikel om klimatförändringar behandlar dessa frågor på djupet. [21]
 • Bioteknik är en nyckelspelare i Den Stora Återställningen. Häpnadsväckande medicinska framsteg, inklusive genteknik, designerbebisar, [22] hjärnimplantat, [23] och organtransplantationer som gjorts genom 3D-utskrift (kanske grisvävnad), [24] verkar lova hälsosammare och längre liv.

Dr. Klaus Schwab, grundare av WEF, hävdar att ”… ontologisk ojämlikhet kommer att skilja dem som anpassar sig från dem som gör motstånd – de materiella vinnarna och förlorarna i alla avseenden. Vinnarna kan till och med dra nytta av någon form av radikal mänsklig förbättring … (som genteknik) som förlorarna kommer att berövas från. Detta riskerar att skapa klasskonflikter och andra sammandrabbningar till skillnad från allt vi sett tidigare.” [25]

Mänsklig stolthet kommer att spridas genom att kräva acceptans och sedan fira transgenderism [26] (försöker eliminera man och kvinna mot Guds skapade ordning) [27] och transhumanism [28] (mystisk och fysisk förening av människa med maskin, till och med till sökandet efter odödlighet). [29]

 • Ekonomisk reform är ett annat instrument för förtryck mot bibeltroende. Som tidigare nämnts ansluter Franciskus sig till WEF-kören för att förolämpa kapitalismen. [30] I sitt påsktal 2020 uttalade sig Påven: ”Det här kan vara tiden att överväga en allmän grundlön [inkomst].” [31]

På ytan verkar universell grundinkomst (”UBI – universal basic income”) human och lovar att ge alla på planeten samma startlön. UBI kommer dock med mycket negativt bagage. För det första bryter det mot Guds ord: ”… När vi var hos er gav vi er denna föreskrift: den som inte vill arbeta ska inte heller äta.” [32] För det andra skulle det kräva tryckning av enorma mängder sedlar, något som skadar medelklassarbetare och sparare. Mer pengar som jagar samma varor ger prisinflation, vilket nedvärderar besparingar. För det tredje öppnar en universell (global) grundinkomst dörren för centralbankens digitala valuta (“CBDC – central bank digital currency”).

Globala centralbanker överväger redan lanseringar av sin egen CBDC. [33] Bank of China tillkännagav sin avsikt att lansera sin egen CBDC i ett försök att försvaga sitt beroende av den amerikanska dollarn. [34] Som med andra centralbanker ser den amerikanska centralbanken CBDC som en möjlighet att underlätta framtida UBI-betalningar. Varje medborgare skulle ha sitt elektroniska insättningskonto direkt hos Federal Reserve. Framtida betalningar för UBI eller andra skatteutdelningar skulle gå direkt till medborgarnas bankkonton. [35]

Så småningom skulle kontanter försvinna. Svenskar har frivilligt avskaffat nästan alla kontantbetalningar. [36] Den Indiska regeringen avskaffade de flesta papperspengar. [37] Amerikanska återförsäljare vägrade att ge växel under nedstängningen (lockdown) på grund av brist på mynt och papperspengar. [38]

Det största problemet med digital valuta är att regeringar enkelt kan spåra allt om dina utgiftsvanor: vem, var, hur mycket och när du spenderar pengar. Detta är ett kraftfullt vapen för kontroll.

Guds ord avslöjar ekonomins kraft att tvinga avgudadyrkan av staten: ”så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.” [39]

Social kreditvärdighet i Kina presenterar en modell för hur myndigheter kan motivera medborgarnas beteende. (Kina exporterar sin teknik till andra länder.) Medborgarna övervakas och får poäng på datoralgoritmer baserat på bra och dåliga beteenden (som att gå i Kyrkan). De med dåligt beteende får rättigheter borttagna, såsom resor och tillgång till kredit. De kan också förlora sina hem, jobb eller till och med tillgång till sina bankkonton. [40]

 • Inkludering kräver mer än bara din tolerans, utan ditt bejakande!

Artikeltiteln ”Den Stor Återställning: Varför HBQT – integrering är hemligheten för städernas framgång efter pandemin” säger allt. [41]

WEF Jobs Reset Summit uppmanar till social rättvisa på grund av ”oproportionerliga hälso- och ekonomiska konsekvenser för människor med olika färg, kvinnor, fattiga och HBTQ -gemenskapen”. [42]

”Till exempel tillkännagav Vodafone förra månaden att man bäddar in syften med åtaganden för mångfald, inkludering och miljö i hela sin leveranskedja. För nya anbud kommer leverantörer att uppmanas att visa policyer och förfaranden som stöder mångfald på arbetsplatsen, inklusive kön, [43] etnicitet, HBTQ, ålder och funktionshinder. ” [44]

Inklusionsgränserna kommer att utvidga kategorierna av oerhörd synd som klumpas in i dessa ”skyddade klasser”. Kristna bör förvänta sig att uteslutas om de följer sin tro. [45]

Och Påven Franciskus säger: ”Vem är jag att döma?” [46]

Vad Bibeln säger om andra ”stora återställningar” i historien

Den Stora Återställningen lovar ett bättre liv för världens människor. Ändå kommer historien (även med nya ansikten och tekniker) återigen att upprepa sig.

Ända sedan deras utvisning från Edens lustgård har män och kvinnor försökt återvända till den tiden av jordisk salighet. Tyvärr har syndens bedrägeri hindrat dem att tro att de kan återuppbygga paradiset utan Guds tillstånd, kraft eller närvaro. Människor underkastar sig kungar som lovar att ”bryta deras band” och agera i opposition till Kristus. [47]

Härskare som Alexander den store vädjade till det alltför använda ”människans brödraskap” [48] för att få andra att stödja sina imperier. Hans efterkommande Antiochus Epiphanes försökte driva ett världssamhälle mot Israels folk, vilket ledde till mycket blodsutgjutelse, förödelse och hans ultimata bortgång. [49]

I själva verket blir de som Nimrod, ”rebellen” inför Gud. [50] Han jagade människors själar för att förslava dem för sina onda syften. [51] När Gud befallde Noas ättlingar att dela sig och föröka sig över hela jorden, trotsade Nimrod honom. Han försökte underkasta världens folk under sitt styre. Detta kulminerade i uppförandet av Babels torn. När Nimrod försökte förena folket genom sin arroganta och avgudadyrkande statstjänst splittrade Gud folket genom att förvirra deras språk.

Nimrod försökte kontrollera människor i sitt imperium av stora städer. [52] Två av dem, Nineve och Babylon, skulle framträda senare i historien som ledare för liknande katastrofala försök att bygga världsimperium.

Bibeln och senare historia intygar att sådana ansträngningar att bygga paradis är fåfänga och slutar med misslyckande. Dessutom resulterar dessa ansträngningar i en orimlig förlust av resurser och många döda. De som tror på Kristus kommer att ”få den korta stickan” eftersom deras trohet mot det sanna himmelriket inte är välkommet i tyranniska ansträngningar att upprätta globalt ”systerskap och broderskap”.

Dagens stora återställning är verkligen ”ingen ny sak under solen” [53] i Guds hushållnimg. Det kommer – och det kommer att misslyckas.

Slutsats: Gör dig redo att drabbas av kortvarig smärta för evig vinst

Aposteln Johannes riktar sig till troende i Uppenbarelseboken som att vara en deltagare i ”tålamodig uthållighet.” [54]

”Uthållighet” upprepas sju gånger till i Johannes Uppenbarelse. Ordet på originalspråket betyder bokstavligen ”att följa”. [55] En författare förklarar det som ”en aktiv och varaktig prövning med tron på Gud som bas.” [56]

Detta är en tillnyktrande uppmaning. Tänk på hur många liknande situationer som finns i Skriften, historien och till och med idag. Tills Han återvänder fortsätter Gud att tillåta årstider och sammanhang när Hans heliga kommer att drabbas. Sådana årstider kräver ”tålamod”.

Här är bara några utvalda aspekter av ”tålmodig uthållighet”:

 • Lita på Gud att leda dig och Kyrkan till vilken årstid han har bestämt för dig. [57]
 • Det kan bli ganska svårt och kostsamt, även till fysisk förlust och skada. [58]
 • Du kanske känner dig isolerad, eftersom många bekännande troende kommer att sälja sig till världssystemet.
 • Kristus har inte lämnat dig ensam; sök hans hjälp och tröst. [59]
 • Förvara din skatt i himlen [60], inte i den här världen som försvinner. [61]
 • Kristus vinner till slut. Ditt lätta tillfälliga lidande förbereder dig för en evig härlighet utöver alla jämförelser. [62]

Låt oss se till att Kristus verkligen är vår Herre. Ta bort avgudar och falsk lära. Omvänd er, för tiden är kort. Sök Herren genom bön och i Hans ord medan han går att finna.

Först då kan vi glädja oss som profeten Habackuk, trots en fruktansvärd framtid av Guds dom över Israel med det onda Babylon, att vi också kan säga, ”Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.” [63]


[1] Uppenbarelseboken 14:12. Om inte annat anges är alla bibelverser från Svenska Folkbibeln 2015.

[2] Fratelle Tutti, Para. 12 på http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html   nås den 23 oktober 2020.

[3] Fratelle Tutti, Para. 3 på http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html   nås den 23 oktober 2020.

[4] Laudato Si, Para. 1 och 2 på http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_en.pdf   nås den 23 oktober 2020.

[5] Trots artikelns titel föreslog till och med ärkebiskop Victor Manuel Fernandez, ”en teolog som länge har varit nära påven, att påvens fras väsentligen motsvarar frasen” civil union ”.”     https://www.ncregister.com/news/pope-francis-homosexuality-comments-heavily-edited-in-documentary-no-vatican-comment-on-civil- unions   nås den 23 oktober 2020.

[6] https://bereanbeacon.org/francis-the-fox-pushes-the-great-reset-with-his-climate-agenda/#_edn1   nås den 23 oktober 2020.

[i] Klaus Schwab, lanseringssession, The Great Reset Conference, 3 juni 2020, börjar kl. 0:43 på https://www.youtube.com/watch?v=npjf0uFZBjU&app=desktop   nås den 15 oktober 2020. Se även https://www.weforum.org/great-reset   nås den 15 oktober 2020 och https://www.realclearpolitics.com/video/2020/10/16/corbett_report_your_guide_to_the_great_reset_a_new_global_marketing_campaign.html   nås den 4 november 2020.

[7] https://www.weforum.org/agenda/2020/06/great-reset-launch-prince-charles-guterres-georgieva-burrow/   nås den 23 oktober 2020.

[8] https://www.weforum.org/agenda/2020/10/here-s-the-pope-s-prescription-for-resetting-the-global-economy-in-response-to-covid-19 /   nås den 10 oktober 2020. Se även https://www.weforum.org/agenda/2020/06/vatican-catholics-investments-fossil-fuels/   nås den 19 september 2020.

[9] Klaus Schwab och Thierry Malleret, COVID-19: The Great Reset, (Forum Publishing, World Economic Forum: 2020, Cologny / Geneva, Switzerland) 12.

[10] Ibid. , 12-3.

[11] Martin Erdmann, Ph.D, The Triumph of Progressivism (engelsk översättning av Hannah Munday, .pdf: 2020), 1-3.

[12] Se 1 Mos 4:18. För en detaljerad kommentar, se Henry M. Morris, The Genesis Record: A Scientific and Devotional Commentary on the Book of Beginnings , (Baker Books: Grand Rapids, MI, 1976) 175-6.

[13] 1 Moseboken 6:11

[14] https://www.etymonline.com/word/techno-   nås den 30 oktober 2020.

[15] https://www.etymonline.com/word/-cracy   nås den 30 oktober 2020.

[16] https://bereanbeacon.org/unholy-vatican-alliance-social-justice-and-the-society-of-jesuits/   nås den 31 oktober 2020.

[17] https://www.lifenews.com/2020/07/15/gavin-newsom-didnt-just-close-churches-he-also-banned-in-home-fellowship-meetings/   nås den 31 oktober, 2020.

[18] https://lc.org/newsroom/details/081020-ca-governor-defends-protests-   while- banning- all- worship-1 nås den 31 oktober 2020.

[19] I själva verket adresserar WEF den stora återställningen som svaret på världens problem före Covid: obalanserna som ledde till den globala finanskrisen och den stora lågkonjunkturen, klimatförändringar, flyktingar och problem som har förhindrat större global integration . Se till exempel WEF-bloggen 2016 om deras vision för framtiden: https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/   nås den 31 oktober, 2020.

[20] https://www.weforum.org/agenda/2017/07/this-is-what-the-future-of-economic-liberalism-looks-like-its-time-to-rethink-it   nås på 31 oktober 2020.

[21] Se https://bereanbeacon.org/francis-the-fox-pushes-the-great-reset-with-his-climate-agenda/   nås den 30 oktober 2020.

[22] ”Att det nu är mycket lättare att manipulera med precision det mänskliga genomet i livskraftiga embryon innebär att vi sannolikt kommer att se tillkomsten av designerbebisar i framtiden som har vissa egenskaper eller som är resistenta mot en specifik sjukdom”. Klaus Schwab,  den fjärde industriella revolutionen .

[23] https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/11/the-pentagon-wants-to-weaponize-the-brain   nås den 30 oktober 2020.

[24] https://www.cnbc.com/2019/06/26/a-ceo-who-wants-to-genetically-modify-pig-organs-for-human-transplant.html   nås den 30 oktober 2020 Martine Rothblatt, VD för United Therapeutics och grundare av Sirius XM Radio, är en stor förespråkare för transhumanism som en religion och hade transgenderoperationer utförda för att likna en kvinna. Han har också tjänat en stor publik med FN, bland annat bidragit till UNESCO: s förklaring om det mänskliga genomet och de mänskliga rättigheterna samt till den internationella propositionen om genusrättigheter.  https://uncommongroundmedia.com/martine-rothblatt-a-founding-father-of-the-transgender-empire/   nås den 31 oktober 2020.

[25] Klaus Schwab,  den fjärde industriella revolutionen .

[26] För definition och problem med transgenderideologi, se https://www.heritage.org/gender/commentary/transgender-ideology-riddled-contradictions-here-are-the-big-ones   nås den 31 oktober 2020.

[27] 1 Moseboken 1:23.

[28] ”Den transhumanistiska strävan mot en nyföreställning av mänskligheten, mänskligheten och vår gemensamma framtid är en primär komponent i tre växande kulturella trender: artificiell intelligens, mänsklig förstärkning och transkönfenomenet. Sättet att åstadkomma denna transformativa utveckling är helt tekniskt och lovar befrielse från reproduktion, befrielse från sjukdom och dödlighet och befrielse från kroppen själv. ”  https://quillette.com/2018/07/11/the-transhumanism-revolution-oppression-disguised-as-liberation/    nås den 31 oktober 2020. Se även https://www.theamericanconservative.com/dreher/transgenderism -som-transhumanism /   nås den 31 oktober 2020.

[29] Se Martin Erdmann, Ph.D, The Triumph of Progressivism (engelsk översättning av Hannah Munday, .pdf, 2020), 43-4, 58-68. För ett aktuellt försök att söka odödlighet genom att överföra en persons minne till ett robothuvud, se https://www.inverse.com/article/49615-can-we-live-forever-this-robot-is-a-decades- lång-experiment-i-odödlighet   nås den 30 oktober 2020.

[30] https://www.weforum.org/agenda/2020/10/here-s-the-pope-s-prescription-for-resetting-the-global-economy-in-response-to-covid-19 /   nås den 10 oktober 2020.

[31] https://www.americamagazine.org/politics-society/2020/04/12/pope-just-proposed-universal-basic-wage-what-does-mean-united-states   nås den 30 oktober 2020 .

[32] 2 Tessalonikerna 3:10.

[33] https://www.reuters.com/article/bis-currency-digital-int-idUSKBN26U0KO   nås den 31 oktober 2020.

[34] https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3107422/chinas-digital-yuan-aims-halt-us-dollarisation-boost-retail   nås den 31 oktober 2020.

[35] https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and-events/speeches/sp-20200923-payments-and-the-pandemic.aspx   nås den 31 oktober 2020.

[36] https://www.npr.org/2019/02/11/691334123/swedens-cashless-experiment-is-it-too-much-too- snabbt   nås den 31 oktober 2020.

[37] https://money.cnn.com/2017/01/04/news/india/india-cash-crisis-rupee/index.html   nås den 31 oktober 2020.

[38] https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and-events/speeches/sp-20200923-payments-and-the-pandemic.aspx   nås den 31 oktober 2020.

[39] Uppenbarelseboken 13:17.

[40] https://www.persecution.org/2020/08/14/episode-30/   nås den 31 oktober 2020. Social kredit införs också under sken av ett ”hälsopass” i plandemin. Se https://medium.com/@aarondavidsonn/the-health-passport-a-green-light-for-tyranny-545298e108d nås den 7 november 2020.

[41] https://www.weforum.org/agenda/2020/06/lgbt-inclusion-cities-post-covid-reset-recovery/   nås den 31 oktober 2020.

[42] https://www.weforum.org/agenda/2020/10/equity-inclusion-and-social-justice-in-the-workplace/   nås den 31 oktober 2020.

[43] Obs: inte ”sex”, vilket är den rätta, bibliska, vetenskapliga kategorin – kön är INTE rätt term eftersom det importeras från feministisk sociologi som gör det möjligt för människor att ”välja” efter vilket ”kön” de identifierar.

[44] https://www.weforum.org/agenda/2020/10/intersectionality-the-real-talking-point-for-tackling-diversity-and-inclusion-in-business/   nås den 23 oktober 2020.

[45] 2 Timoteus 3:12.

[46] https://www.ncronline.org/news/vatican/francis-explains-who-am-i-judge   nås den 31 oktober 2020.

[47] Psaltaren 2: 3.

[48] Denna fras är så överanvänd att även ekonomer missbrukar den! I sin uppmaning till världens nationer om en ny Bretton Woods som skulle omstrukturera deras ekonomier vädjar Kristina Georgieva, chef för Internationella valutafonden, till att upprätta ett globalt ”systerskap och broderskap”. Hon parafraserar faktiskt den berömda statsregerade monetära ekonomen John Maynard Keynes, som motiverade deltagarna vid det ursprungliga mötet i Bretton Woods, New Hampshire 1944 för att förverkliga ett globalt ”brödraskap av människan” genom global statsekonomi när de försökte bygga en ny värld. ekonomisk ordning efter andra världskriget. Se https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/15/sp101520-a-new-bretton-woods-moment   nås den 23 oktober 2020.

[49] Daniel 11: 21-45 profetior om Antiochus, möjligen en typ av Antikrist. Den uppfyllda historien finns i den första boken av Maccabees. Denna bok är en judisk apokryf bok med mycket intressant historisk information, men den är med rätta utesluten från de 66 böckerna i Bibelns kanon. Den är inte inspirerad av Gud och innehåller misstag.

[50] För en detaljerad kommentar, läs Henry M. Morris, The Genesis Record: A Scientific and Devotional Commentary on the Book of Beginnings , (Baker Books: Grand Rapids, MI, 1976) 251-2.

[51] Rabbinska kommentarer i Targum i Jerusalem: ”Han var mäktig i skryt och ondska inför Herren, ty han var en jägare bland människosonen, och han sa till dem: ’Gå bort från Herrens dom, och följ Nimrods dom! ’”Se Morris, 251.

[52] 1 Moseboken 10: 10-11.

[53] Predikaren 1: 9.

[54] Uppenbarelseboken 1: 9.

[55] http://glorybooks.org/greek-word-endurance-hypomone/   nås den 20 oktober 2020.

[56] Greg Harris, The Cup and the Glory: Lessons on Suffering and the Glory of God , (Kress Christian Publications: The Woodlands, TX, 2006).

[57] Uppenbarelseboken 13:10.

[58] Lukas 14:28.

[59] Hebréerna 13: 5.

[60] Mathew 6: 19-21.

[61] 1 Johannes 2:17.

[62] 2 Korinthierna 4:17.

[63] Habakkuk 3:18

Similar Posts