Vi älskar katoliker, men vi fördömer katolicismen

Om Richard Bennetts tjänst

Tjänsten hos Richard Bennet, Berean Beacon, är främst evangelistisk och främjar Jesu Kristi evangelium. Tjänsten lägger särskild vikt vid evangelisering och omvandling av katoliker. Ett annat huvudfokus är att informera kristna om katolicism genom Skype-sändning, distribution av litteratur, cd-skivor och DVD-skivor. Genom tro skapar Richard och hans flera volontärer sitt hopp i Herren och ser till honom att möta deras behov under dessa svåra tider. Berean Beacon är en biblisk och utbildningsorganisation vars enda syfte är att främja bibelsk kristendom.